Aktuális számunk tartalmából

Megjelenés 2012. október 10-én.

22. szám

 • „A fajgyűlöletet a félelem táplálja”

  Beszélgetés a rasszizmus gyökereiről Marsovszky Magdolna antiszemitizmus- és anticiganizmus-kutatóval, a fuldai (Németország) egyetem óraadó tanárával. − Nemzetközi felmérések szerint Magyarország lakosságának mintegy 60 százalékának a gondolkodásában, beszédében érhető tetten a rasszizmus. Ez az arány az európai országok között nálunk a legmagasabb. Az elmúlt hónapokban Magyarországon nem kis felháborodást keltettek erőszakos rasszista cselekedetek, kirekesztő kijelentések, a társadalom többségének ellenszenvét kiváltó felvonulások. Hol ragadhatók meg a rasszizmusnak, az antiszemitizmusnak és az anticiganizmusnak a gyökerei? Minek tulajdonítható a rasszizmus és az újfasizmus újraéledése? − A kirekesztési mechanizmusok nagyon szorosan összefüggenek azzal a kérdéssel, hogy hogyan definiáljuk a nemzetet. Hogyha a nemzetet etnikai, kulturális, származási közösségként definiáljuk − pl. ha azt mondjuk: magyarság, vagy népnemzet, egyetemes magyarság −, akkor e mögött egy olyan nemzettudat van, ami a népnemzeti ideológia sajátja. Magyarországon jelenleg ez a vezető ideológia. − Keresztény és népnemzeti, nem? − Nem keresztény, mivel nagy különbség van a kettő között. A népnemzeti ideológiának, az úgynevezett „völkisch”-nek külön kutatási háttere van. Szokták egyszerűen „népi”-ként emlegetni, de ezen Magyarországon sokan a parasztságot értik, egyfajta paraszti romantikát képzelnek mögé, holott itt másról van szó. Hanák Péter történész írta le nagyon jól, hogy a „népi” kifejezés alatt nem a széles, a társadalmi létra legalsó fokán elhelyezkedő néprétegeket értjük, hanem az etnikailag egységes nemzetet. A népnemzeti ideológia etnikai nemzettudatot feltételez. E szerint létezne egy magyarság, egy univerzális, egyetemes magyarság, amely kifejezés egy kicsit az „árja”, vagy a „felsőbbrendű” kifejezéseket takarja. Aki ehhez tartozik, az kvázi magasabb rendű. Struktúráját tekintve ez a magyarságtudat pontosan ugyanaz, mint az árja elmélet és a fajelmélet. A teljes interjút magazinunk 22.számában elolvashatja.

 • Segítség! Anyós lettem!

  Lapunk hasábjain, házassági kérdéseket boncolgatva, számos alkalommal foglalkoztunk a sikeres, működőképes házasság legfontosabb alapfeltételeivel. Előző cikkünkben Pálhegyi Ferenc is kifejti, hogy a pároknak érzelmi és anyagi szempontból is függetlenedniük kell a szüleiktől, mert csak ezt követően alakulhat ki az az erős ragaszkodás közöttük, ami elengedhetetlenül szükséges egy új család létrejöttéhez. Hogyan lehet a lelki köldökzsinórról a lehető legfájdalommentesebben leválni? Hogyan segíthetik a szülők ezt a folyamatot? Hogyan engedhetik el könnyebben gyermeküket? Hogyan illeszkedjenek be a szülők az új szerepükbe? Mit tehetnek, hogy ne elrontói, hanem támogatói legyenek gyermekeik házasságának? Hol van az egészséges határ, amíg kellemes, kívánatos az após, anyós jelenléte, s mikortól mérgezhetik a kapcsolatot? Hogyan segíthetnek a harmonikus anyós−meny, anyós−vő kapcsolat kialakításában a fiatalok? A jó kapcsolatért sokat küzdött anyósok, apósok, menyek, vők, nagymamák és nagypapák osztják meg most felismeréseiket, tapasztalataikat az olvasóval. A teljes cikket magazinunk 22.számában elolvashatja.

 • Kontroll alatt: az agykontroll

  A lét értelmét keresők, az emberségesebb, boldogabb életre vágyók útjuk során gyakran megfordulnak a misztikus tudományok világában. Galambosi Csanád, a fiatal angol-matematika szakos tanár is hosszú utat járt be, míg megtalálta a saját útját. Az ezotériával kapcsolatos élményeiről beszélgetünk szegedi otthonában. − Miért kezdtél agykontrollal foglalkozni? Mit szerettél volna kapni tőle? − Egy ilyen tanfolyam nagyon sokat ígér, és részben ad is. Gátakat szabadít fel az emberben, így olyan képességei jönnek elő, melyek korábban nem voltak ismertek előtte. Én a tanulási módszerem hatékonyságának növelése miatt vágtam bele, és valóban megváltozott a tanuláshoz való hozzáállásom. Például a villámolvasás segítségével hatékonyabban tudtam tanulni, könyveket olvasni, ami addig nehezen ment. De a korábbi gátlásokat is sikerült levetkőznöm, pl. társas kapcsolataim jó irányban változtak. Sőt, sikerült az addigi életemmel kiegyeznem, és életigenlés alakult ki bennem; pozitív szemléletet nyertem. Sok értékes dolog elindult tehát és sok minden megváltozott. A tévedési lehetőség csupán az volt, hogy nem tudtam, mindezt minek vagy kinek tulajdonítsam. Ezért lassan kialakult bennem az a képzet, hogy minden jót magamnak köszönhetek. Az agykontroll szerint ugyanis te teremtesz. Sok ezoterikus könyv szól a gondolat teremtő erejéről: „A világot te teremted”. A mai napig nem tudom azt cáfolni, hogy a gondolatnak nincsen semmiféle teremtő ereje, viszont el kell jutnunk a felismerésig: világunk nem a mi gondolataink teremtő ereje által jött létre. A teljes interjút magazinunk 22.számában elolvashatja.

 • Az alattomos, néma gyilkos - Dióhéjban a szív- és érrendszeri betegségekről

  A legtöbb áldozatot követelő betegségcsoport országos és világviszonylatban is a szív- és érrendszeri betegség. A nemzetközi statisztikában Magyarország sajnos az élen áll. Hazánkban a halálesetek 54 százalékát teszi ki, mely az elmúlt 25 év óta a férfiaknál megduplázódott, nőknél 30-40 százalékkal nőtt. 2011/17. számunkban a világviszonylatban legátfogóbb, legszélesebb körű, 880 millió lakost érintő felmérés, és az azt követő kutatási program a „Kína-tanulmány” rákbetegségekkel kapcsolatos felismeréseiről szóltunk. Szerzőnk most ugyanennek a kísérletsorozatnak a szív- és érrendszeri betegségekre kiterjedő vizsgálati eredményeit ismerteti. A teljes cikket magazinunk 22.számában elolvashatja.

 • Autódiéta

  Hogyan lehet csökkenteni egy motor üzemanyag-fogyasztását vezetéstechnikával? A modern kori jóléti társadalmak egy érdekes tünete a túltápláltság. Hajlamosak vagyunk túl sokat enni, minek következtében meghízunk. Aki kevesebbet eszik, ugyanolyan egészséges, sőt egészségesebb is. Allegorikus párhuzamként valami hasonló tapasztalható járműveink esetében is. Ha az ember nem törekszik tudatosan egy fogyasztásracionalizáló és járműbarát vezetéstechnikára, akkor több üzemanyag fog fogyni a kelleténél, továbbá bizonyos esetekben a jármű is gyorsabban kopik, használódik el. Sajnos egy dolog biztos, az autó garantáltan nem fog meghízni. A teljes cikket magazinunk 22.számában elolvashatja.

Eddig megjelent lapszámok